Wat zijn navigatiemethodes?


Ontdek de navigatiemethodes van rally, puzzeltochten en autorally's

Tijdens autorally’s, puzzeltochten en keverrally’s worden veel routes uitgezet met verschillende soorten navigatiemethodes. Het niveau per methode kan vershcillen, maar de opdracht is om de route zo precies mogelijk te rijden als in de route weergegeven. Tijdens de route kunnen controleposten, onbemande stempel controleposten en letter borden worde ingezet. Hiermee kan nagegaan worden hoe accuraat de puzzeltocht verreden is. Voor elke gemiste post of letter krijg je strafpunten en het team met de minste strafpunten mag zich winnaar noemen!

De volgende navigatie methodes worden veel gebruikt:


Verkorte omschrijving navigatiemethode

Bij de start van routes wordt vaak met een eenvoudige navigatie begonnen, en de verkorte omschrijving is zo’n methode. Deze is afkomstig uit de motorrally’s, waar Links wordt afgekort met L of LI. Rechts wordt R / RE, enzovoort. Met een aantal van deze letters achter elkaar moet men de route vinden.

Wat zijn navigatiemethodes?Bol-Pijl navigatiemethode

De Bol-Pijl navigatiemethode is een van de meest gebruikte navigatiemethodes. Bij deze methode worden verkeerssituaties schematisch weergegeven in een tekening. De tekening geeft een duidelijke schets van de werkelijke verkeerssituatie aan. Doodlopende wegen en wegen die met een auto niet mogen worden ingereden (fietspaden, wandelpaden, verboden toegang etc.), worden niet weergegeven. De bol in de tekening is de plek waar je staat, de pijl is de richting die je moet volgen. Verharde wegen worden met een streep weergegeven, onverharde wegen met een stippellijn.

Bol-Pijl-met-Afstanden navigatiemethode

In het geval van Bol-Pijl-met-Afstanden rijdt je de aangegeven afstand waarna je de bol-pijl situatie tegenkomt. Vanaf deze situatie rijdt je wederom de aangegeven afstand, tot het volgende pictogram. Tussenliggende kruisingen e.d. worden dus niet behandeld, alleen de verkeerssituatie op het bewuste afstand punt. In de tussenliggende situatie wordt geacht dat je de meest doorgaande route volgt (dit kan een voorrangsweg zijn, maar ook een doorgaande bocht e.d.)

Bol-Pijl-zonder-Afstanden navigatiemethode:

In Bol-Pijl-zonder-Afstanden etappe wordt elke verkeerssituatie die je tegenkomt weergegeven.

Wat zijn navigatiemethodes?Ingetekende Lijn navigatiemethode

De Ingetekende-Kaart navigatiemethode is een redelijk eenvoudige methode. Op een plattegrond (vaak schaal 1:100) is de route ingetekend in de kaart. Probeer de ingetekend route correct te volgen.

Ingetekende-Lijn-met-Barricades navigatiemethode

Deze is hetzelfde als ingetekende-lijn methodes, maar dan met een extra moeilijkheid. Op de route is een dwarsstreep ingetekend die niet doorreden mag worden. Je zult dus zelf een alternatieve route om de dwarsstreep moeten bepalen. De alternatieve route dient zo kort mogelijk te zijn, dus de laatste mogelijkheid van de ingetekende lijn af, en de eerste mogelijkheid er weer op.

Blinde-Lijn navigatiemethode

Dit is de ingetekende lijn methode, maar nu is de plattegrond of kaart weggelaten. Door het opmeten van de lijnen (op schaal) kun je bepalen na welke afstand je van richting moet veranderen. Hiervoor is een liniaal noodzakelijk. Het noorden staat op de kaart aangegeven, zodat je tevens op richtingen kunt oriënteren. Soms worden zijwegen, stoplichten, bruggen, sloten, parkeerplaatsen, verkeersborden etc. Aangegeven (waar nodig).

Kortste Route navigatiemethode

Je krijgt een kaart of plattegrond met daarop een aantal gemarkeerde punten. Het doel is om de punten aan elkaar te verbinden met de kortst mogelijke tussenroute tussen de punten. Vaak worden de punten ook voorzien van een pijl, die aangeeft in welke richting het punt doorreden moet worden. De moeilijkheid is dat wegen maar 1x bereden mogen worden. Soms wordt dit nog aangevuld met barricades, zodat tussen de punten een bepaald stuk niet bereden mag worden.

Grensbenadering

Je krijgt een plattegrond waar een grens (lijn) op is aangegeven. Dit is geen fysieke grens zoals een landsgrens, maar een lijn. Dit kan bijvoorbeeld een denkbeeldige grens zijn, maar ook een kanaal of spoorlijn. De opdracht is om zo kort mogelijk langs de grens te rijden, dus kies zelf de wegen die zo dicht mogelijk langs de grens rijden. Soms mag de grens wel overschreven worden, soms mag de grens niet overschreden worden.

Foto route

De route wordt nu middels foto’s aangeduid. Op een kruising of verkeerssituatie is een foto genomen. Komt u deze foto/situatie tegen, volg dan de richting die aangegeven is.

Wat zijn navigatiemethodes?Een navigatie route of puzzelroute organiseren

Keveruitje organiseert veel puzzeltochten, zowel voor eigen groepen als externe rally’s. Ook voor uw groep denken we graag mee, van route uitzetten, rally begeleiding Ritmeester tot behendigheidsproeven onderweg.

Meer artikelen: